Brekkubær

Lónabraut 13 - 15, 690 Vopnafjörður
Sími: 473-1269, Netfang: leikskoli(hjá)vopnafjardarhreppur.is
Leikskólastjóri: Sandra Konráðsdóttir
Fjöldi nemenda er 33 og fjöldi starfsmanna er 11.


Almennar upplýsingar um leikskólann Brekkubæ

Heimilisfang: Lónabraut 13-15, 690 Vopnafjörður. Sími 473-1269

Leikskólastjóri: Sandra Konráðsdóttir

netfang: sandra@vopnafjardarhreppur.is

Aðstoðarleikskólastjóri: Halldóra Sigríður Árnadóttir

netfang: dora@vopnafjardarhreppur.is


Kæru foreldrar

Um leið og við bjóðum barnið ykkar velkomið í leikskólann vonumst við til að eiga góð og ánægjulega samskipti við ykkur foreldrana jafnt sem barnið ykkur.

Í foreldrahandbókinni eru ýmiss atriði tengd starfssemi leikskólans sem mikilvægt er fyrir foreldra að kynna sér.

Leikskólinn Brekkubær

Leikskólinn Brekkubær er þriggja deilda leikskóli fyrir börn á aldrinum 1 árs til 6 árs. Leikskólinn hefur verið starfræktur síðan 1.desember 1991. Í ágúst 2008 var tekið í notkun ný viðbygging við leikskólinn. Eldri hluti leikskólans er 298 fermetrar og er því leikskólinn orðinn ca 600 fermetrar. Vopnafjarðarhreppur er eigandi húsins og rekstararaðili. Húsnæði skólans er þannig skipulagt að það eru 3 deildar sem heita Ásbrún, Hraunbrún og Dagsbrún. Deildarnar eru allar með tveim herbergjum, salerni og fataherbergi. Svo hafa allar deildir aðgang að sal, sérkennsluherbergi, skála og listastofu sem er hluti af alrými skólans. Í starfsmannaaðstöðunni er skrifastofa leikskólastjóra, viðtalsherbergi, undirbúningsherbergi og kaffiaðstaða starfsmanna.

Leikskólinn er opinn frá 7:45 – 16:15 og hér starfa börn á aldrinum 1-6 ára í 4-9 klukkustunda vistun. Það er góð regla að mæta alltaf á réttum tíma í leikskólann, þeir sem mæta seint gætu misst af einhverju skemmtilegu sem er að gerast og það getur verið erfitt fyrir barn að koma þegar vinirnir eru komnir af stað í leik. Með því að mæta á réttum tíma skapast jafnvægi á deildinni og auðveldara að skipuleggja verkefni dagsins. Greitt er fyrir þann tíma sem börnin eru í leikskólanum og gert er ráð fyrir að þau komi og séu sótt innan þess tíma sem foreldrar sækja um.

Leikskólagjöldin

Leikskólagjöld ber að greiða fyrirfram 20. hvers mánaðar og eru þau innheimt með heimsendum gíróseðlum. Ef leikskólagjöld eru ekki greidd innan tveggja mánaða tíma fá foreldrar send ítrekunarbréf. Beri það ekki árangur er skuldin send til lögfræðings til innheimtu og í kjölfarið fylgir uppsögn á leikskólaplássi barnsins.

Uppsagnarfrestur

Uppsagnafrestur á leikskólaplássi er einn mánuður og miðast við 20 .hvers mánaðar. Tilkynna skal uppsögnina til leikskólastjóra á eyðublaði sem hægt er að fá hjá deildarstjóra á báðum deildum. Greiða skal gjald fyrir plássið út uppsagnarfrestinn, þó að barnið hætti fyrr. Einnig þarf að sækja um ef breyta á vistunartíma, reynt er að koma til móts við óskir foreldra um breytingar en ekki víst að alltaf sé hægt að verða við þeim.

Skipulagsdagar

Leikskólinn er lokaður fjóra daga á ári vegna uppeldis-og fræðslustarfs. Skipulagsdagar eru hugsaðir fyrir endurmenntun starfsmanna og til skipulags í leikskólanum. Misjafnt er hvernig þeir eru notaðir hverju sinni. Skipulagsdagarnir eru auglýstir með minnst 10 daga fyrirvara og er leikskólinn þá lokaður þann dag.

Sumarleyfi

Leikskólinn er starfræktur í 11 mánuði á ári. Yfir sumartímann er leikskólinn lokaður í 5 vikur vegna sumarleyfa starfsfólks og barna. Öll börn þarfnast þess að fara í frí og verða foreldrar að taka fjögurra vikna samfellt sumarfrí fyrir börnin sín.

Friðartími

Í dagskipulagi leikskólans er gert ráð fyrir föstum og reglubundum tímum s.s matmálstímum, samverustundum, hópastarfi, svefn og hvíldartímum. Biðjum við því foreldrar að virði þessa tíma og mæta með börnin á öðrum tímum svo það verði ekki raskað ró, einbeitingu og athygli barnanna sem eru að læra, vinna eða njóta samvista í hópunum.

Fataherbergi

Hvert barn á sitt hólf, merkt með mynd og nafni. Útivistarfatnað þarf að taka heim ef þörf er á þvotti. Lögð er áhersla á að fara með börnin í litlum hópum þegar farið er út , það er gert til að skapa tíma og svigrúm fyrir börnin að hjálpa sér sjálf og auka þannig sjálfshjálp þeirra.

Klæðnaður barnsins

Nauðsynlegt er að hafa í hólfum barnanna s.s pollaföt/snjógalla, vettlinga, þykka peysu, ullasokka og aukaföt. Kuldaskó, stígvél og strigaskó til skiptana. Klæðnaður barnanna þarf að vera í samræmi við veðurfar og merktur barninu. Ómerktur fatnaður skilar sér oft ekki á réttan stað. Vinsamlegast merkið fatnað barna ykkar því þá eru minni líkur á að hann glatist. Í leikskólanum er hægt að fá eyðublað fyrir pöntun á merkiborðum til að merkja fatnað barnanna. Bleyjur, snuð og tengihlutir fyrir börnin eru geymd í merktum hólfum í leikskólanum. Lítill miði er settur í fatahólf barnsins þegar það vantar bleyjur eða fatnað.

Klæðnaður barnanna þarf að miðast við að þau geti tekið þátt í öllu starfi sem fer fram í leikskólum t.d. með leir, lím og málningu. Við reynum að vernda fatnað barnanna eins og við getum með svuntum og skyrtum en óhöpp geta alltaf átt sér stað.

Mikil áhersla er lögð á að börnin læri að klæða sig sjálf úr og í útiföt, þess vegna er nauðsynlegt að börnin séu í viðráðanlegum fatnaði. Mikilvægt er að útiföt hæfi veðri hverju sinni.

Gátlisti fyrir fatahólfið

Í töskunni á að vera:

1 nærbuxur( fleiri ef barn þarf)

1 nær-/stutterma bolur

1 sokkabuxur

2 sokkar

2 vettlingar

1 buxur

1 peysa

1 hlý peysa

1 ullarsokkar

1 húfa

1 pollagalli

1 snjógalli

viðeigandi skótau

Veikindi

Leikskólar eru ætlaðir frískum börnum. Vinsamlegast biðjið því ekki starfsmenn

um að börnin fái að vera inni vegna þess að þau séu slöpp eða að verða veik. Á þeim tíma er mesta smithætta í gangi og þau hafa ekki fulla orku til að taka þátt í leik og starfi leikskólans. Veikist barnið skal það dvelja heima þar til það hefur verið hitalaust í a.m.k 1-2 sólarhringa og innivera eftir veikindi eru 2 dagar og eingöngu er leyfð lengri innivera í undartekningatilvikum og þá í samráði við deildarstjóra. Nauðsynlegt er að tilkynna allar fjarvistir barnsins til leikskólans.

Lyf

Lítil börn grípa oft hinar ýmsar pestir og oft kemur til lyfjagjafar af læknisráði. Foreldrar eru vinsamlegast beðnir að haga lyfjagjöf þannig að barnið þurfi ekki að taka lyfið í leikskólanum því starfsfólki er ekki heimilt að gefa lyf. Ekki eru gefin lyf í leikskólanum nema læknir gefi vottorð um að nauðsynlegt sé að gefa lyfjagjöf þann tíma sem barnið er í leikskólanum. Ef lyfjagjöf er nauðsynleg í leikskólanum þá skulu foreldrar/forráðamenn afhenda deildarstjóra lyfið. Ekki skal vera nema vikuskammtur á lyfinu í vörslu leikskólans í einu.

Trúnaðarlæknir leikskólans er Baldur Friðriksson

Trúnaðarhjúkrunarfræðingur leikskólans er Steinunn Birna Aðalsteinsdóttir

Óhöpp og slys

Í leikskólanum geta alltaf orðið óhöpp eða slys. Ef slíkt kemur fyrir er strax haft samband við foreldra og farið með barnið á heilsugæslustöðina ef þess þarf. Vopnafjarðarhreppur greiðir fyrir fyrstu heimsóknina á heilsugæslustöðina en síðan foreldrar ef um fleiri heimsóknir er að ræða.

Afmæli

Barnið er í aðalhlutverki á afmælisdaginn og og fær afmælispakka og flaggað er fyrir barninu í tilefni dagsins. Barnið fær kórónu og situr á gullstóll, sungin er afmælissöngurinn, það er þjónn dagsins og stjórnar lagavali í söngstundinni. Mynd er sett af afmælisbarninu fram í fataklefa og inn á heimsíðu leikskólans.

Foreldrafélagsgjald

Foreldrar greiða 800 kr. á mánuði í foreldrafélagsgjald. Er þessi sjóður notaður í útskriftaferð, pakka frá jólasveininum, leiksýningar, sumargleði leikskólans, rútuferðir með börnin og fleira skemmtilegt. Auk þess hefur foreldrarfélagið gefið leikskólanum leikföng bæði úti og inni. Gjöldin eru greidd með leikskólagjöldunum.

Umhverfið/ bílaumferð / hliðin

Foreldrar og aðrir sem ganga um hliðin inná leikskólalóðina eru beðnir um að loka alltaf á eftir sér. Efra bílastæðið er fyrir starfsfólk og fatlaða. Börnum er ekki heimilt að klifra upp á hliðin til að opna og loka þegar þau koma eða eru sótt. Einnig förum við fram á að bílar séu ekki skildir eftir í gangi við leikskólann, því við metum hreina loftið mikils.

Skilaboð

Auglýsingar og skilaboð eru sett á töflur í fataklefum, heimasíðun leikskólans og í skilaboðum. Þar hanga líka matseðlar barnanna og skrá með upplýsingum um hvernig börnin borða og sofa, hver er þjónn dagsins og hver eru afmælisbörn mánaðarins

Tilkynnningar um fjarvistir og breytta hagi

Nauðsynlegt er að tilkynna breytingar á högum og aðstæðum barnsins s.s veikindi, fjarveru foreldra, nýtt heimilsfang, símanúmer, breytta hjúskaparstöðu og námslok

Ef barnið vill ekki koma í leikskólann er nauðsynlegt að láta starfsfólk vita svo hægt sé að finna orsökina og vinna með barninu. Ef aðrir en foreldrar sækja börnin er af öryggisástæðum nauðsynlegt að láta starfsfólk vita. Athugið að börnum undir 12 ára aldri er ekki heimilt að koma með eða sækja börn í leikskólann.

Ef barn er veikt eða í fríi í 10 virka daga samfellt og tilkynnt er um það til leikskólsns dregst fæðisgjalds barnsins frá greiðslu.

Með von um gott samstarf

Leikskólastjóri